Zora Krnjaić
-Obrazovanje
Doktor psiholoških nauka
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu2005
  • Mentor: prof. dr Ivan Ivić
  • Naziv teze: Ekspertsko mišljenje, počeci i razvoj
Magistar psiholoških nauka
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu1997
  • Mentor: prof. dr Ivan Ivić
  • Naziv teme: Jedan pristup identifikaciji intelektualno nadarenih
Diplomirani psiholog
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu1988
  • Mentor: prof. dr Ivan Ivić
  • Naziv rada: Razvoj shvatanja prirode sna kod predškolske dece
Zaposlenje
Viši naučni saradnik
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerziteta u Beograd2014-Danas
Naučni saradnik
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu2006 – 2014
Istraživač-saradnik
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu1998 – 2006
Istraživač pripravnik
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu1990- 1998
istraživacka interesovanja
  • Intelektualna darovitost, ekspertiza i ekspertsko mišljenje
  • Vanškolske aktivnosti, svakodnevni život i slobodno vreme mladih
  • Psihosocijalna i obrazovna podrška osetljivim grupama mladih
  • Omladinska politika
odabrane publikacije

Krnjaić, Z (2019). Ekspertsko mišljenje u nauci. Beograd: Institut za psihologiju.

Žegarac, N. i Krnjaić, Z. (ur.). (2019). Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata: Istraživanje za unapređenje politika i praksi. Beograd: Fakultet političkih nauka.  https://www.unicef.org/serbia/publikacije/hraniteljstvo-i-dobrobit-adolescenata

Videnović, M., Stepanović Ilić, I. & Krnjaić, Z. (2018). Dropping Out: What Are Schools Doing To Prevent It?. Serbian political thought, 17(1), 61-74. doi.org/10.22182/spt.1712018.4 

Vasojević, N., Krnjaić, Z.& Kirin, S. (2018). Stipendisti školovani u inostranstvu: povratnici u akademskoj zajednici u Srbiji. Sociološki pregled, 52(3), 938-959. doi: 10.5937socpreg52-17682 

Krnjaić, Z. (2015). Rani razvoj ekspertize: uloga studentske prakse. Psihološka istraživanja, 18(1), 63-75.

Krnjaić, Z. (2012). The history of youth policy and its relevance for youth policy in Serbia today. U: Coussee, F., Williamson, H. & G. Verschelden (Eds.), The history of youth work in Europe - Relevance for today’s youth work policy – Volume 3 (pp. 83-91). Strasbourg: Council of Europe.

Krnjaić, Z. & Mitrović, A. (2009). Youth Policy in the Republic of Serbia. Forum 21 European Journal on Child and Youth Policy, 13, 74-84.

Antić Janković, S., Gošović, R., Grahovac, V., Krnjaić, Z., Lazarević, D., Moskovljević, J., Pavlović Babić, D., Pešić, J., Plut, D., i Stepanović, I. (2007). Kultura kritičkog mišljenja: Teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta i Centar za primenjenu psihologiju.

Plut, D. i Krnjaić, Z. (ur.). (2004). Obrazovanje i društvena kriza: dokument o jednomvremenu. Beograd: Institut za psihologiju i UNESCO. 

Krnjaić, Z. (2002). Intelektualna nadarenost mladih. Beograd: Institut za psihologiju i izdavačko preduzeće Žarko Albulj.

https://www.researchgate.net/profile/Zora-Krnjaic

odabrani projekti

Identifikacija i praćenje nadarenih (u saradnji sa Republičkom fondacijom za razvoj i podsticanje naučnog i umetničkog podmlatka)

Kultura kritičkog mišljenja (Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Fond za otvoreno društvo)

Istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite dece bez roditeljskog staranja (Save the Children UK)

Obrazovanje i društvena kriza: obrazovanje dece izbeglica u ratom ugroženom okruženju“ (UNESKO i Ministarstvo nauke)

Svakodnevica mladih u Srbiji: snimak budžeta vremena (Ministarstvo omladine i sporta)

Towards Ending Child Marriage in Serbia (UNICEF)

Improving the quality of foster-care through generating knowledge and debate on the wellbeing of adolescents in care (Fakultet političkih nauka i UNICEF)