Pedagoška istraživanja i školska praksa

Svake druge godine, u organizaciji Instituta za pedagoška istraživanja i Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, organizuje se naučni skup “Pedagoška istraživanja i školska praksa”. Glavni cilj konferencije je da podstakne dijalog između aktera koji sprovode kvalitativna istraživanja u obrazovanju o aktuelnim istraživačkim iskustvima u ovoj oblasti. Skup ima za cilj bolje povezivanje zajednice istraživača koji dominantno primenjuju kvalitativni pristup u istraživanjima, kao i stvaranje novih inicijativa za transformativnu i participativnu praksu u obrazovanju. Skup neguje trandisciplinarni pristup, koji podrazumeva oslanjanje na raznolike teorijske diskurse i razvijanje istraživačkih strategija koje kombinuju različite metode i tehnike.
Više detalja o skupu Pedagoška istraživanja i školska praksa možete saznati na internet stranici Instituta za pedagoška istraživanja.