Saradnja Instituta sa institucijama i organizacijama

 

INSTITUCIJE

 

MINISTARSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

ZAVODI I FONDACIJE

Republička fondacija za razvoj i podsticanje naučnog i umetničkog podmlatka Srbije

Fond za nauku Republike Srbije

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Republika Srbija

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Republika Srbija

 

FAKULTETI U SRBIJI

Univerzitet u Beogradu,

Medicinski fakultet

Univerzitet u Beogradu,

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Univerzitet u Beogradu,

Elektrotehnički fakultet

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Fakultet muzičke umetnosti,

Univerzitet u Beogradu,

Fakultet političkih nauka,

Departman za socijalni rad i socijalnu politiku

Univerzitet u Novom Sadu,

Filozofski fakultet

Univerzitet u Nišu,

Učiteljski fakultet u Vranju

 

NAUČNE INSTITUCIJE

Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Beograd

Institut za psiholingvistiku „Max Planck“, Holandija

Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Institut za nuklearne nauke„Vinča“, Univerzitet u Beogradu

Institut tehničkih nauka SANU

Institut za srpski jezik, SANU

Etnografski institut SANU

Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka

Institut za primenjenu psihologiju, Portugal

Institut za društvena istraživanja, Zagreb, Hrvatska

Institut za međunarodnu saradnju i obrazovanje, Univerzitet za obrazovanje nastavnika centralne Švajcarske

Udruženje pedijatara Srbije

Kaledonski univerzitet u Glazgovu, Ujedinjeno Kraljevstvo

Univerzitet Arhus, Danska

Univerzitet u Rijeci,

Filozofski fakultet,

Odsjek za psihologiju,

Univerzitet u Rijeci,

Filozofski fakultet,

 Centar za istraživanje uma i ponašanja

Sveučilište u Zadru,

 Odjel za psihologiju,

Univerzitet u Banja Luci,

Filozofski fakultet

Univerzitet u Varšavi,

Fakultet za psihologiju

Univerzitet u Otavi, Kanada

Univerzitet u Jorku, Velika Britanija

Karnegi Melon Univerzitet, SAD

Univerzitet u Stanfordu, SAD

Univerzitet u Minhu, Portugal

Univerzitet primenjenih studija rada (HdBA), Nemačka

Univerzitet RWTH Aachen, Nemačka

Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona

Škola Sarrià-Calassanç, Barselona

Centar izvrsnosti u obrazovnim inovacijama, Škola digitalnih tehnologija, Univerziteta u Talinu, Estonija

Centar za obrazovne tehnologije, Univerzitet u Talinu, Estonija

 

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

UNICEF

UNESCO

Save the Children

COST (European Cooperation in Science and Technology), The European Science Foundation

European Commission

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Erasmus+

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)

 

UDRUŽENJA

Društvo psihologa Srbije

Fondacija za otvoreno društvo

Grupa MOST

Grupa 484

„Sunce“, Kragujevac

Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci „Familia“, Beograd

NVO “Zdravo da ste”

Centar za interaktivnu pedagogiju (CIP)

 

PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE USTANOVE

 

Osnovna škola “Marko Orešković”, Beograd

Osnovna škola “Lazar Savatić”, Beograd

Medicinska škola “Nadežda Petrović”, Beograd

 

OSTALO

 

Izdavačka kuća „Kreativni centar“, Beograd

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Mađarska mreža za borbu protiv siromaštva

Kokoro asocijacija

Archi PLAY d.o.o. Beograd, Srbija

Računarski centar Univerziteta u Beogradu

Deep Dive, marketinška istraživačka agencija

CHILDES, TalkBank

Wordbank, Univerzitet u Stanfordu, SAD