Naziv projekta

Godina/e realizacije

Rukovodilac projekta

 

Nasilje u ustanovama socijalne zaštite (Save the Children)

2006 –

Dragan Popadić i Dijana Plut

Moja škola – škola bez nasilja (UNICEF)

 

2005 –

Dragan Popadić i Dijana Plut

Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena 

(Ministarstvo za nauku, tehnologiju i zaštitu životne sredine Republike Srbije)

2006- 2010

Dijana Plut

 

Svakodnevnica mladih u Srbiji: Snimak budžeta

vremena (Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije)

2007-2008

Ivana Stepanović Ilić

Fundamentalni psihički procesi i funkcije

(Ministarstvo za nauku, tehnologiju i zaštitu životne sredine Republike Srbije – 149039)

2005-2010

Aleksandar Kostić

 

Kvalitet udžbenika za niže razrede osnovne škole –

Ogled 2 za 2005/06. godinu

2005-2007

Dijana Plut

Razvoj školstva u Republici Srbiji – Projektna komponenta: razvoj standarda i vrednovanje

2002-2007

Nenad Havelka (prvi rukovodilac)

Kultura kritičkog mišljenja (Fond za otvoreno društvo)

1999-2007

Dijana Plut (prvi rukovodilac)

Aktivno učenje (UNICEF)

1995-2007

Ivan Ivić

Učionica dobre volje – školski program za nenasilnu

Komunikaciju (UNICEF)

1993- 2007

Tinde Kovač Cerović (prvi rukovodilac)

Procesi formiranja novih kompetencija i obrazaca ponašanja  u

društvu koje se menja (Ministarstvo za nauku, tehnologiju  i zaštitu životne sredine Republike Srbije)

2000 – 2005

Bora Kuzmanović

Procesi formiranja novih kompetencija i obrazaca ponašanja u društvu koje se menja. Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Ministarstvo nauke Republike Srbije (No. 1690).

2003-2005

Predrag Ognjenović

Projekat Ogled o udžbenicima: otvaranje tržišta  udžbenika (Ministarstvo prosvete i  sporta Republike Srbije)

2003-2004

Dijana Plut

Podrška kvalitetu udžbenika: Implikacije za strategije u

oblasti izdavaštva obrazovne literature (Ministarstvo

prosvete i  sporta Republike Srbije)

2002-2003

Ivan Ivić

Obrazovanje dece izbeglica u ratom ugroženom okruženju:

problemi i mere (Education of Refugee Children in the War Disturbed Environment: Problems and Actions (UNESCO)

2000-2003

Dijana Plut

Sveobuhvatna analiza obrazovnog sistema u Jugoslaviji (UNICEF-UNESCO)

2000-2001

Ivan Ivić

Funkcionisanje sistema socijalne zaštite dece bez roditeljskog

staranja (Save the Children)

2000-2001

Bora Kuzmanović

 

Pojedinac i grupa u uslovima društvene tranzicije

1996-2000

Bora Kuzmanović

Fundamentalne psihičke funkcije

1996-2000

Predrag Ognjenovič

Čuvari osmeha (UNICEF)

1993- 1997

Nada Ignjatović Savić

Doprinos psihologije očuvanju kvaliteta života

1991-1995

Josip Berger

Psihološki merni instruimenti II

1991-1995

Panta Kovačević

Rad, preduzetništvo i efikasnost – sociopsihološki faktori i posledice

1991-1995

Svetlana Čizmić

Psihološki problemi učenja i nastave

1991-1995

Lidija Vučić

Psihološki uslovi i efekti socijalnog ponašanja

1991-1995

Bora Kuzmanović

Psihički razvoj i socijalizacija II

1991-1995

Ivan Ivić

Kognitivna obrada informacija

1991-1995

Predrag Ognjenović

Identifikacija i praćenje darovitih učenika i studenata (Republička fondacija za razvoj i podsticanje naučnog i umetničkog podmlatka Srbije)

1988-

Ivan Ivić (prvi rukovodilac)

Praćenje efekata vaspitno-obrazovnih aktivnosti u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

1986-1990

Nenad Havelka

Psihologija i zaštita mentalnog zdravlja

1986-1990

Josip Berger

Psihološki merni instrumenti I

1986-1990

Panta Kovačević

Psihofiziološki i socijalni faktori i problemi produktivnosti radnika u udruženom radu

1986-1990

Milica Guzina

Procesi učenja: fundamentalni i primenjeni problemi

1986-1990

Lidija Vučić

Psihološki činioci i efekti odlučivanja u društvenim grupama i organizacijama

1986-1990

Bora Kuzmanović

Psihički razvoj i socijalizacija I

1986-1990

Ivan Ivić

Kognitivni procesi i organizacija ponašanja

1986-1990

Predrag Ognjenović

Konstrukcija testa zrelosti za polazak u školu (TIP 1)

1983-1984

Ivan Ivić

Odluka u funkciji sredinskih činilaca

1981-1985

Predrag Ognjenović

Razvoj, socijalizacija, vaspitanje i obrazovanje dece, adolescenata, odraslih i starih ljudi

1981-1985

Vera Smiljanić

Problemi ljudskog faktora u udruženom radu i samoupravljanju

1981-1985

Milica Guzina

Motivacioni i vrednosni sistemi socijalnog ponašanja i socijalnog angažovanja

1981-1985

Nenad Havelka

Socijalizacija dece u našoj kulturi

1976-1980

Vera Smiljanić

Razvoj saznajnih funkcija

1976-1980

Ivan Ivić

Dispozicione osnove socijalnog ponašanja

1976-1980

Nenad Havelka

Ekološki činioci psihofizioloških promena

1976-1980

Predrag Ognjenović

Psihološki problemi radnika na radu

1976-1980

Milica Guzina

Psihološki problemi nastave

1976-1980

Radivoj Kvaščev

Istraživanje procesa i učinka psihološkog savetovanja kod neefikasnosti u školovanju

1976-1980

Vladimir Petrović

Standardizacija mernih instrumenata

1976-1980

Sulejman Hrnjica