Psihologija i muzika – Interdisciplinarna susretanja

Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu je ko-organizator međunarodne konferencije Psihologija i muzika – Interdisciplinarna susretanja. Glavni organizator je Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu a ostali ko-organzatori su Sekcija za psihologiju muzike Društva psihologa Srbije i Regionalna mreža psihologija i muzika.
Konferencija ima za cilj da okupi različita nastojanja pojedinaca i institucija u interdisciplinarnom polju psihologije i muzike i omogući istraživačima iz Srbije, regiona i drugih evropskih zemalja da predstave svoj rad. Ciljevi konferencije su: podsticanje interdisciplinarnog empirijskog i teorijskog istraživanja i razmena znanja u oblasti psihologije, muzike i srodnih naučnih i humansitičkih disciplina; ohrabrivanje praktične primene akademskog znanja (na primer: u oblasti muzičkog obrazovanja darovitih, delovanja muzike u svakodnevnom životu ljudi i td.); okupljanje iskusnih naučnika i mladih istraživača, psihologa, muzičara različiith profila i predstavnika srodnih naučnih i primenjenih disciplina koji potiču iz različitih geografskih područja.
Prva Konferencija je održana u Beogradu 24-26. oktobra 2019. godine. Planirano je da se druga Konferencija održi od 26-29. Oktobra 2022. godine.