Sa ponosom najavljujemo početak realizacije projekta „Narrativization of ethnic identities of adolescents from culturally dominant and minority backgrounds, and the role of the school context“ (NidEA), podržanog od strane Fonda za nauku u okviu programa Identiteti. Projektat okuplja nastavnike i istraživače sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao i nastavnike sa Državnog Univerziteta u Novom Pazaru i spoljnog saradnika sa Državnog Univerziteta u Njujorku, a rukovodilac je Nataša Simić sa Instituta za psihologiju. Tokom dve godine koliko projekat traje sprovešće se kvantitativno istraživanje sa više od 3000 ispitanika (učenika, roditelja i nastavnika) u najmanje 16 srednjih škola širom Srbije, kao i kvalitativno istraživanje sa oko 300 srednjoškolaca. Ciljevi su: 1. istražiti kako adolescenti u Srbiji konstruišu svoj etnički identitet, 2. utvrditi da li postoje razlike u načinu na koji učenici kulturno dominantnog i manjinskog porekla konstruišu svoje etničke identitete, 3. istražiti načine na koje škole (i širi društveni kontekst) utiču na razvoj etničkih identiteta i dobrobit adolescenata različitog porekla, pola i uzrasta. Praktični cilj je mapiranje primera dobre obrazovne prakse i definisanje smernica za različite aktere u obrazovanju i kreatore politike o tome kako implementirati i promovisati kulturno relevantno obrazovanje.

Početak projekta „Narrativization of ethnic identities of adolescents from culturally dominant and minority backgrounds, and the role of the school context“ (NidEA)