У оквиру Erasmus+ пројекта ILLUMINE – Заједница за истраживање и дељење наставних метода које се заснивају на подацима, почевши од октобра 2021 . године редовно се организују обуке за наставнике Медицинске школе „Надежда Петровић“, придруженог партнера на пројекту. Тема обука је интеграција сазнања из наука о учењу и сазнања из истраживања која се баве професионалним развојем наставника. Учесници имају прилике да се боље упознају са појмовима из неуронаука, ефективним стратегијама учења и подучавања, утицајем емоција на учење и академска постигнућа. Ослањајући се на та сазнања, као и разменом примера добре праксе, наставници ће наредних месеци осмишљавати и реализовати инoвативне наставне активности које ће бити преточене у студије случаја на Платформи пројекта и у приручнику за наставнике.
За више информација, посетите https://illumine.upf.edu/ или нас пратите на Facebook-у или LinkedIn-у
ОБУКЕ ЗА НАСТАВНИКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ILLUMINE