Dana 29. maja 2023. sastali smo se na Institutu za psihologiju sa profesorkom Olgom Rubtsov sa Moskovskog državnog univerziteta za psihologiju i obrazovanje. Upoznali smo se sa brojnim aktivnostima organizovanim u okviru ovog univerziteta i njiihovog Instituta za psihologiju koje se oslanjaju na kulturno-istorijsku teoriju Lava Vigotskog.

Olga Rubtsov posetila Institut za psihologiju