Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, u saradnji sa Institutom za psihologiju, Društvom psihologa Srbije i Regionalnom mrežom za psihologiju i muziku (RNPaM), organizuje drugu međunarodnu konferenciju Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja 2022  (PAM-IE Belgrade 2022), koja će se održati na Univerzitetu umetnosti od 26. do 29. oktobra 2022. godine. Neke konferencijske aktivnosti će se održavati i u prostorijama Instituta za psihologiju, Detaljnije o tome možete pogledati na sajtu konferencije: https://psychologyandmusicconference.wordpress.com/home/

PSIHOLOGIJA I MUZIKA – INTERDISCIPLINARNA SUSRETANJA 2022