Sa zadovoljstvom najavljujemo konferenciju Empirijska istraživanja u psihologiji koja će se u organizaciji Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju i Instituta za psihologiju održati 31.3.-2.4.2023. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prijava radova je otvorena do 2.12.2022.

Za više informacija o skupu pogledajte zvanični sajt: 
http://empirijskaistrazivanja.org/
29. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji