Milana Rajić
-Obrazovanje
Doktorske akademske studije
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu2015 - Danas
  • Mentor: prof. dr Ivana Mihić i dr Marina Videnović
  • Prijavljena tema: Odnos ekonomskog blagostanja i kvaliteta brige majki o deci ranog uzrasta: potencijalni mehanizmi delovanja i protektivni faktori
Master akademske studije – master psiholog
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu2013-2015
  • Mentor: prof. dr Ivana Mihić 
  • Naziv teze: Efekti stresa roditeljstva na socioemocionalnu posvećenost: razlike između majki i očeva dece sa smetnjama u razvoju
Osnovne akademske studije - psiholog
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu2010-2013
Zaposlenje
Istraživač saradnik
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu2021 – danas
Istraživač-pripravnik
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu2018 – 2021
Stručni saradnik
Predškolska ustanova “Radosno detinjstvo”, Novi Sad2015 – 2018
istraživacka interesovanja
  • Rani razvoj
  • Roditeljstvo
  • Predškolsko obrazovanje i vaspitanje
  • Kvalitet brige o deci u rizičnim grupama
odabrane publikacije

Videnović, M., Rajić, M., Krstić, K., Stepanović Ilić, I. (2021). Izazovi roditeljstva tokom vanrednog stanja u Srbiji. U V. Džinović i T. Nikitović (Ur.) Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika (str.114-117). Institut za pedago[ka istraživanja, Institut za psihologiju. ISBN 978-86-7447-154- 8.

Tatalović Vorkapić, S., Rajić, M., Pauletić, I. (2020). Attachment during adaptation in kindergarten: teachers’ perspective. In S.Tatalović Vorkapić (Ed.) Attachment psychology and adaptation in kindergarten: The psychology of children' well- being vol. 1 (pp.137-159). Faculty of teacher education in Rijeka.

Videnović, M., Rajić, M., Stepanović Ilić, I., Mihić, I., Lozanović, D., Sokal Jovanović, LJ. (2019). Skrining razvoja dece ranog uzrasta u Srbiji. Savremeni trendovi u psihologiji 2019, Novi Sad, Oktobar 24-27, 2019. (str.36-38). Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Burgund, A., Jović, N., Krnjaić, Z., Pucarević, B., Rajić, M., Skrobić, Lj., Videnović, M. i Žegarac, N. (2019). Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata: Istraživanje za unapređenje politika i praksi [Foster care and adolescent wellbeing: Research for the policies and practice improvement]. Fakultet političkih nauka u Beogradu. ISBN 978-86-6425-063-4

Rajić, M., Stepanović Ilić, I. &  Krstić,  K.  (2020).  Skala  standardа  ranog razvoja:  provera  psihometrijskih  karakteristika.  Empirical  Studies  in Psychology, October 16-18. 2020, (str. 99-100), Faculty of Philosophy in Belgrade.

Rajić, M., Videnović, M., Stepanović Iić, I., Krstić, K., Milidrag, M, Bogdanović, R. (2019). Koliko je sredina u kojoj odrastaju deca ranog uzrasta u Srbiji podsticajna? Savremeni trendovi u psihologiji 2019, Novi Sad, Oktobar 24-27, 2019. (str.38-40). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Rajić, M., Mihić, I. (2018). Kvalitet odnosa vaspitača i dece sa smetnjama u razvoju. U R.Đević i N.Gutvajn (Ur.) Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih (str. 143-162). Institut za pedagoška istraživanja.ISBN 978-86-7447-140-1

odabrani projekti

Evaluation of the Early Child Intervention Program, Open Society Foundation

KAP study on nurturing care and playful parenting practices, UNICEF, Institute of Psychology

Caring for the caregiver: Validation study, UNICEF, LEGO Foundation

Standardization of the ASQ for its introduction into the pediatric practice in primary health centres in Serbia and validation of standards for early childhood development in Serbia: OSF,Udruženje pedijatara Srbije, Institute of Psychology

Improving the quality of foster-care through generating knowledge and debate on the wellbeing of adolescents in care: UNICEF, Faculty of Political Science, Institute of Psychology

Jačanje kapaciteta primarne zdravstvene zaštite za prevenciju prekomerne telesne težine gojaznosti i gojaznosti u ranom detinjstvu u Republici Srbiji, UNICEF, Institut za javno zdravlje Srbije