1. Lazarević, Lj. B. (2023). Psihologija individualnih razlika – ambulatorno procenjivanje kao pristup u merenju. Beograd: Institut za psihologiju. [PDF]
 2. Institut za psihologiju. (2022). Obrazovanje tokom pandemije Kovid-19 u Srbiji: kvalitativna studija. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet. [PDF]
 3. Žeželj, I. (2022). Prošlost koje nije bilo. Kako ulepšavamo lična i kolektivna sećanja. Beograd: Institut za psihologiju. [PDF]
 4. Pavlović, Zoran. (2021). Psihologija vrednosti. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Dosije studio. Beograd. ISBN – 978-86-6427-167-7
 5. Popadić, D. (2021). Elementi socijalne psihologije. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd. 978-86-6427-164-6
 6. Krnjaić, Z. (2019). Ekspertsko mišljenje u nauci. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd. [PDF]
 7. Simić, N. (2019). Profesionalne brige nastavnika. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd
 8. Petrović, N. (2018). Socijalne reprezentacije prošlosti: socijalno-pshološke osnove i istraživanja. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd
 9. Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od licnog iskustva do socijalnih praksi : зборник саопштења 5. Naučna konferencija “Pedagoška istraživanja i školska praksa” (2018). Institut za pedagoška istraživanja. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, ISBN  978-86-7447-141-8
 10. Krstić, K. (2017). Doživljaj sebe u adolescenciji: uloga roditelja i vršnjaka. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 11. Daiute, C. & Kovač-Cerović, T. (2017). Minority teachers: Roma in Serbia – narrate education reform. University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Institute of psychology. Belgrade. ISBN 978-86-6425-051-9
 12. Petrović, N. (2017). Psihološki aspekti ekološki odgovornog ponašanja i odnosa prema održivom razvoju. Centar za istraživanja mira i poverenja. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 13. Čabarkapa, M. (2016). Stres: Ošti modeli uzroci i posledice. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 14. Petrović, I. (2016). Profesionalna i etička pitanja u psihologiji rada. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 15. Lazarević, Lj. B. & Orlić, A. (2015). Implicit assessment – Paradigm of implicit measurement in the field of individual differences. University of Belgrade, Faculty of Psychology, Institute of Psychology and Faculty of Sport and Physical Education. Belgrade.
 16. Popadić, D., Plut, D., i Pavlović, Z. (2014). Nasilje u školama Srbije: Analiza stanja od 2006. do 2013. godine. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, i UNICEF. Beograd. ISBN 978-86-6427-002-1
 17. Petrović, D. (2014). Interkulturalna interakcija i razvoj interkulturalne osetljivosti. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Centar za primenjenu psihologiju. Beograd.
 18. Lalović, D. (Ur.) (2013): Teorijski i primenjeni aspekti psihologije čitanja. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Akademska misao. ISBN 978-86-7466-485-8
 19. Pavlović, D. i Baucal, A. (2013). Podrži me, inspiriši me: PISA 2012 u Srbiji. Prvi rezultati. Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Centar za primenjenu psihologiju. Centar za primenjenu psihologiju. Beograd
 20. Baucal, A. (Ur.) (2012): Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i UNICEF Srbija. Beograd.
 21. Baucal, A. (2012). Ključne kompetencije mladih u Srbiji u PISA 2009 ogledalu. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Tim za za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Beograd. ISBN 978-86-88803-22-9
 22. Baucal, A. i Pavlović Babić, D. (2011). Nauči me da mislim, nauči me da učim. PISA 2009 u Srbiji. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Centar za primenjenu psihologiju. Beograd. ISBN 978-86-83797-84-4
 23. Baucal, A., Arcidiacono, F., & Buđevac, N. (Eds.) (2011): Studing interaction in different contexts: A qualitative view. University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Institute of psychology. Belgrade. ISBN: 978-86-86563-32-3
 24. Antić, S. (2010). Kooperativno učenje: modeli, potencijali, ograničenja. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 25. Pavlović Babić, D.Baucal, A. iKuzmanović, D. (2009). Naučna pismenost: PISA 2003 i PISA 2006. Ministarstvo prosvete, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 26. Pavlović Babić, D. Baucal, A. (2009). Matematička pismenost: PISA 2003 i PISA 2006. Ministarstvo prosvete, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 27. Pavlović Babić, D. Baucal, A. (2009). Razumevanje pročitanog: PISA 2003 i PISA 2006. Ministarstvo prosvete, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 28. Baucal, A. i Pavlović Babić, D. (2009). Kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji: Obrazovne šanse siromašnih. Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, i Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd. ISBN 978-86-7452-029-1
 29. Popadić, D. (2009). Nasilje u školama. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i UNICEF. Beograd.
 30. Pešić, J. (2008). Kritičko mišljenje: Od logike do emancipatorne racinalnosti. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 31. Stepanović, I. (2007). Mišljenje u adolescenciji: Razvojni tok i uloga porodice. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 32. Antić Janković, S., Gošović, R., Grahovac, V., Krnjaić, Z., Lazarević, D., Moskovljević, J., Pavlović Babić, D., Pešić, J., Plut, D iStepanović, I. (2007). Kultura kritičkog mišljenja: Teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, i Centar za primenjenu psihologiju. Beograd.
 33. Plut, D. (Ur.) (2007): Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 34. Plut, D. i Popadić, D. (2007): U lavirintu nasilja: Istraživanje nasilja u ustanovama za decu bez roditeljskog staranja u Srbiji. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Save the Children. Beograd.
 35. Altaras, A. (2006). Darovitost i podbacivanje. Mali Nemo, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, i Centar za primenjenu psihologiju. Pančevo. Beograd.
 36. Antić, S., Jankov, R., i Pešikan, A. (2006). Kako približiti deci prirodne nauke kroz aktivno učenje. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 37. Čizmić, S. (2006). Ljudski faktor: Osnovi inženjerske psihologije. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 38. Hrnjica, S. (Ur.) (2005). Inkluzija učenika sa teškoćama u razvoju u redovne osnovne škole: Istraživačka studija. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Save the Children UK, Kancelarija u Beogradu.
 39. Hrnjica, S. (Ur.) (2004). Škola po meri deteta: Priručnik za inkluzivno obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Save the Children Fund. Beograd.
 40. Plut, D., i Krnjaić, Z. (Ur.) (2004): Obrazovanje i društvena kriza: dokument o jednom vremenu. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Izdavačko preduzeće Žarko Albulj. Beograd. ISBN 86-83713-36-9
 41. Rajović, V. (2004). Psiho-socijalne determinante razvoja i učenja mentalno retardirane dece. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 42. Knežević, G. (2003). Koreni amoralnosti. Centar za primenjenu psihologiju. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd ISBN 86-83797-13-9
 43. Ivić, I., Pešikan, A. i Antić, S. (2003). Aktivno učenje 2 (drugo izdanje). Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i UNICEF. Beograd.
 44. Plut, D. (2003). Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i UNICEF. Beograd.
 45. Ivić, I., Pešikan, A. i Antić, S. (2002). Active Learning 2. Institute of Psychology Belgrade, Ministry of Education and Sports of Republic of Serbia, Ministry of Education and Science od Republic of Montenegro, UNICEF. Belgrade
 46. Krnjaić, Z. (2002). Intelektualna nadarenost mladih. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Izdavačko preduzeće Žarko Albulj. Beograd.
 47. Kuzmanović, B. (Ur.) (2002): Deca bez roditeljskog staranja. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Save the Children UK. Beograd.
 48. Vukosavljevic-Gvozden, T. (2002). Empatija i slika o sebi. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i UNICEF. Beograd.
 49. Litvinović, G. (2001). Čovek između istorijskog i ličnog vremena. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Izdavačko preduzeće Žarko Albulj. Beograd.
 50. Ivić, I., Pešikan, A. i Antić, S. (2001). Aktivno učenje. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i UNICEF. Beograd.
 51. Plut, D., Pavlović, D., Gošović, R., Krnjaić, Z., Pešić, J., Stepanović, I., Lazarević, D., Antić, S., Petrović, D. (2001). Kultura kritičkog mišljenja. Bazični priručnik. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 52. Ignjatović-Savić, N. (2001). Čuvari osmeha 1: program psiholoških radionica za podsticanje razvoje dece (a i odraslih). Most. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 53. Mirić, J. (2000). Razvoj moralnog mišljenja. KALEKOM i Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 54. Trebješanin, Ž., Hanak, N., Kopunović, D. (1999): Najstrašnije je kada otruju oblak: Kako deca Srbije vide rat i mir. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd. ISBN 9788680269450
 55. Trebješanin, Ž., Hanak, N., Dragojević, N., Stojković, I. (1999): Psihosocijalne posledice rata na roditelje i decu. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 56. Baucal, A. (1998). Kognitivni razvoj: Kogntivno – informacioni pristup. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 57. Momirović, K. (Ur.) (1998). Realnost psiholoških konstrukata. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 58. Kovač-Cerović, T. (1998). Kako znati bolje: Razvoj metakognicije u svakodnevnom odnosu majke i deteta. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 59. Jovanović, G. (1997). Frojd i moderna subjektivnost. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 60. Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S., Kijevčanin, S. (1997). Aktivno učenje: Priručnik za primenu metoda aktivnog učenja/nastave. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i UNICEF. Beograd.
 61. Srna, J. (1997). Biti ili ne biti: Studija samoubilaštva mladih. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Izdavačko preduzeće Žarko Albulj. Beograd.
 62. Mitić, M. (1997). Porodica i stress – između poraza i nade. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Izdavačko preduzeće Žarko Albulj. Beograd.
 63. Ognjenović, P. (1997). Psihološka merenja u umetnosti. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 64. Ignjatović, N. (1997). Čuvari osmeha 2: Program za podsticanje razvoja samosvesti: psihološke radionice za starije osnovce. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju
 65. Berger, J. (1995): Psihološki potporni system: model bazičnih oslonaca ličnosti. Institut za kriminolopka i sociološka i istraživanja. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakulet. Institut za psihologiju. Beograd.
 66. Čizmić, S., Bojanović, R., Štajnberger, Petrović, I. (1995) Psihologija i menadžment. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakulet. Institut za psihologiju. Beograd.
 67. Kuzmanović, B.. Pavlović, D. (1993). Studentski protest 1992: Socijalno-psihološka studija jednog društvenog događaja. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 68. Vučić, L. i Smiljanić, V. (Ur.). (1992). Bibliografija radova iz razvojne i pedagoške psihologije u Jugoslaviji (1945-1982). Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 69. Havelka, N., Vučić, L., Hrnjica, S., Lazarević, Lj., Kuzmanović, B., Kovačević, P., Radoš, K., Đurić, S., Popadić, D., Pavlović, D., Litvinović, G., Pešikan, A., Plut, D., Košutić, D., Radosavljević, D. (1990). Efekti osnovnog školovanja: Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 70. Guzina, M. (1988). Motivacija za rad i zadovoljstvo poslom radnika. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 71. Kovačević, P. (1980). Merenje crta ličnosti. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 72. Bukvić, A. (1980). Merenje intelektualnih sposobnosti. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.
 73. N. i Havelka, N. (1973). Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednoškolske omladine. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Insitut društvenih nauka. Beograd.
 74. Pantić, D. (1970). Dečiji stavovi prema sopstvenoj i drugim nacijama. Institut društvenih nauka. Centar za istraživanje javnog mnjenja. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. Beograd.